NKI-undersökningar kartlägger kundernas upplevelse

När man ser oroligheter runt om i världen där människors rätt till fria åsikter och rätt att säga vad de vill förtrycks kan det kännas skönt att man lever i ett fritt land. I ett land med både yttrandefrihet och tryckfrihet stiftat i grundlagen. Det innebär att du kan fråga människor vad de tycker och tänker, och de kan svara exakt vad de tycker och tänker.  

Dessa lagar är helt nödvändiga när man exempelvis bedriver undersökningar. Då och då ser vi till exempel att det genomförs opinionsundersökningar för att kartlägga hur de svenska partierna ligger till i opinionsmätningar. Inte minst brukar dessa intensifieras inför valen. 

Dessa undersökningar hade varit helt onödiga och antagligen helt missvisande om vi inte hade just dessa rättigheter att bedriva undersökningar och att folk får lov att säga precis vad 

de tycker.  

 

Hjälper till att utvärdera verksamheten

Det finns många fler typer av undersökningar än opinionsundersökningar hos politiska partier som tjänar på den generösa svenska yttrandefriheten. Att bedriva exempelvis marknadsundersökningar är ett exempel på det. Hur ska ett företag veta vad kunderna tycker om deras produkter om de inte frågar dem? Och hur skulle de kunna få adekvat information om kunderna inte haft möjlighet att säga exakt vad de tycker? 

 

 

Ett annat exempel är så kallade Nki undersökningar. NKI står för “Nöjd Kund Index” och påminner en hel del om marknadsundersökningar, men är mer kopplat till kundens totala upplevelse av en verksamhet eller ett företag snarare till en specifik vara som ska utvärderas. 

Dessa undersökningar är mycket värda för företag som vill utvecklas och kartlägga hur de kan förbättra sina kundrelationer och göra sig själva mer attraktiva på marknaden. Idag är det mer regel än undantag att man genomför NKI-undersökningar i mer eller mindre alla branscher. Det har med andra ord etablerats ordentligt ända sedan Claes Fornell från University of Michigan introducerade begreppet i Sverige.

No Comments

Leave a Comment