Minireningsverk med biologisk process

17 februari 2022
patrick pettersson

editorial

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att avloppsvatten från en fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöförvaltningen är den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs och att enskilda anläggningar fyller dagens högt ställda krav på rening. 

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. En anläggning med avloppsvatten som har en vattentoalett påkopplad måste alltså ha en reningsprocess som renar mer än bara slamavskiljning.

Ett säkert sätt att ta hand om avloppsvatten blir därför att skaffa ett minireningsverk. Minireningsverken finns i olika storlekar och passar enskilda hushåll, samfälligheter och större anläggningar. Väljer man ett biologiskt reningsverk får man en kvalitetsprodukt som är är lätt att installera och kräver minimal skötsel.

 

Minireningsverk

 

Ett minireningsverk passar alla typer av boende

Eftersom ett minireningsverk är en fristående enhet som placeras i bostadens närhet är det garanterat helt luktfritt. Ett biologiskt reningsverk är utan rörliga delar, vilket resulterar i mycket hög driftsäkerhet och låga driftskostnader. För att kunna användas i fritidshus med varierande belastning klarar det längre uppehållstider utan att ta skada.

Principen är helt biologisk och bygger på att det vatten som kommer in filtreras av en inloppssil för att ta bort föroreningar som inte kan behandlas i processen. De föroreningarna plockas bort vid inspektion. Själva reningsprocessen sker med hjälp av luftslangar som säkerställer cirkulationen i reningsverket. De tillför också den luft till bakteriefloran som är nödvändig för den biologiska behandlingsprocessen.  Minireningsverken har en hög slamlagringsförmåga vilker gör att de är garanterat luktfria och skonsamma för miljön.

När man kontaktar företag som installerar minireningsverk får man hjälp av kunnig personal att välja det som passar. Anläggningarna finns i olika storlekar, men de har alla det gemensamt att den produkt som kommer ut ur reningsverket fyller de krav som ställs på avloppsrening och de är godkända och certifierade för användning i Sverige. 

Fler nyheter