Browsing Category : Minireningsverk

Minireningsverk med biologisk process

By | 0 Comments

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att avloppsvatten från en fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöförvaltningen är den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs och att enskilda anläggningar fyller dagens högt ställda krav på rening.  Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. En anläggning med avloppsvatten som har en vattentoalett påkopplad…

Read More »