Värm huset billigt och effektivt med en värmepump

25 oktober 2021
patrick pettersson

editorial

De flesta som idag installerar ett värmesystem väljer någon typ av värmepump. Detta eftersom en värmepump både är effektiv och billig i drift. För den som värmer huset med direktverkande el eller olja finns också en hel del att tjäna genom att byta till en värmepump. Visst kostar en värmepump en hel del, men förr eller senare har man alltid igen pengarna.

Värmepumpar tar energi från omgivningen runt huset, från berggrunden, jorden, luften eller vattnet. Vilken värmepump man ska ha beror därför till stor del på hur omgivningarna ser ut och hur stor tomt man har. Men för att kunna sprida den värme som värmepumpen samlar in och omvandlar, krävs ett vattenburet värmesystem i form av element eller golvvärme. Det är bara luft/luft-värmepumpen som fungerar annorlunda och istället blåser ut den värme som den producerar. En luft/luft-värmepump kan därför inte värma upp varmvattnet, men kan i stället ställas om för att alstra kyla under heta sommardagar. 

 

 

Hur väljer man rätt värmepump?

Husets storlek, planlösning, konsumtion av värme och varmvatten, samt naturen runt omkring är saker man tittar på då man väljer värmepump. Inte sällan finns det flera olika typer av värmepumpar som passar, och då kan man låta plånboken bestämma. Men generellt kan man säga att en bergvärmepump passar bättre där det brukar bli riktigt kallt eftersom den inte alls påverkas av årstiderna. Men att installera bergvärme är kostsamt eftersom man också måste anlägga en energibrunn. 

Enklare och billigare att installera är en luft/vatten-värmepump. Men man måste vara noga med att välja en värmepump som är anpassad för nordiskt klimat, annars kommer värmepumpen inte klara av att producera tillräckligt med värme när det blir riktigt kallt. Ett företag specialiserade på olika typer av värmepumpar kan hjälpa till att hitta rätt värmesystem för fastigheten och hushållet, och även installera det.

Fler nyheter