Lär dig mer om medicintekniska produkter och dess historia

26 oktober 2022
Camilla Holmgren

editorial

I det här blogginlägget kommer du att lära dig mer om medicintekniska produkter. Vi kommer att berätta historien bakom dem och vilka olika typer av medicintekniska produkter finns.

Vad är medicintekniska produkter?

Medicintekniska produkter är produkter eller utrustning som används för att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdomar eller skador. De omfattar allt från enkla tungtandare och bandage till komplexa diagnostiska verktyg och livsuppehållande maskiner.

medicintekniska produkter

En historik över medicintekniska produkter

De första medicinska hjälpmedlen var förmodligen slipade stenar eller pinnar som användes vid kirurgi. Med tiden utvecklades mer sofistikerade apparater, bland annat skalpeller i brons (ca 1500 f.Kr.), pincetter (ca 1250 e.Kr.) och ”lansetter” (tunna, vassa knivar som används för blodsutgjutning).

1800-talet var en särskilt viktig period i den medicinska utrustningens historia. Uppfinnare som den skotska läkaren Alexander Wood och den franska kirurgen Paul Broca skapade nya och förbättrade versioner av befintliga apparater, medan andra, som den tyske ögonläkaren Ferdinand Graefe, utvecklade helt nya typer av utrustning.

Ett av 1800-talets viktigaste medicinska framsteg var anestesi. Innan den upptäcktes 1846 var kirurgi en mycket smärtsam upplevelse. Andra viktiga 1800-talsuppfinningar är stetoskopet (1816), det första framgångsrika vaccinet (1879) och röntgenstrålar (1895).

Under 1900-talet gjordes ännu fler framsteg inom medicinsk teknik, med innovationer som EKG-maskinen (1901), den första mekaniska respiratorn (1929) och öppen hjärtkirurgi (1953). Sedan dess har den medicinska utrustningen blivit alltmer sofistikerad och kan nu användas för att diagnostisera och behandla en mängd olika tillstånd.

Olika typer av medicintekniska produkter

Det finns fyra huvudtyper av medicintekniska produkter:

  • Diagnostiska produkter
  • Terapeutiska produkter
  • Biologiska produkter
  • Proteser

Diagnostiska produkter används för att upptäcka sjukdomar eller andra tillstånd. De omfattar röntgenapparater, EKG-apparater och MRT-skannrar. Terapeutiska produkter används för att behandla sjukdomar eller andra tillstånd. De omfattar pacemakers, defibrillatorer och konstgjorda leder. Biologiska produkter är levande vävnader eller celler som transplanteras in i kroppen. De omfattar hudtransplantat och blodtransfusioner. Proteser är konstgjorda lemmar eller delar av lemmar för människor som förlorat kroppsdelar. Är du i behov av medicintekniska produkter, borde du kontakta Plastogravyr, en expert på marknaden, redan idag. De har garanterat det du söker inom denna artikelkategori.

Fler nyheter