Browsing Category : HPLC

Analysera provet med HPLC

By | 0 Comments

Kromatografi används för att dela upp ingående ämnen när man har ett prov, exempelvis på en kemisk lösning eller miljöförorening som man vill titta närmare på. Då vill man separera likartade föreningar, och det är inte alldeles enkelt. Lösningen man har innehåller en blandning av olika beståndsdelar, och du vill alltså kolla upp de ingående ämnena var för sig. HPLC är…

Read More »