Browsing Category : geoteknisk undersökning

Geotekniska undersökningar för företag och privatpersoner

By | 0 Comments

Geogrund är ett ledande företag när det handlar om geotekniska undersökningar vilket är otroligt viktigt oavsett vilket byggprojekt som planeras. Det kan handla om allt från att bygga en pool på tomten till att bygga upp ett helt bostadsområde, oavsett vilket så är en markundersökning av största vikt många gånger för att säkra upp en stabil grund. Hela syftet med…

Read More »