Browsing Category : advokat

Asylrätt inom advokatyrket

By | 0 Comments

Advokater specialiserar sig inom olika områden. Några exempel är affärsjuridik, miljörätt, familjerätt och arbetsrätt. Dessa olika arbetsområden kräver en djup kunskap inom gällande lagar och praxis. Asylrätt är alltså endast ett av de många kompetensområden som advokater arbetar med. Asyl- och migrationsrätt är egentligen samma sak då det sistnämnda är ett samlingsbegrepp för rättsliga fall som har med migration att…

Read More »