Asylrätt inom advokatyrket

Advokater specialiserar sig inom olika områden. Några exempel är affärsjuridik, miljörätt, familjerätt och arbetsrätt. Dessa olika arbetsområden kräver en djup kunskap inom gällande lagar och praxis. Asylrätt är alltså endast ett av de många kompetensområden som advokater arbetar med. Asyl- och migrationsrätt är egentligen samma sak då det sistnämnda är ett samlingsbegrepp för rättsliga fall som har med migration att göra, varav asylrätt endast utgör en liten del.

Migrationsrätt behandlar frågor som har med invandring att göra, dvs det gäller utländska medborgare som kommit till Sverige och gärna vill stanna och bo i landet under en längre tid.

Vad är asylrätt?

Som ovan nämnt ingår asylrätt i ett samlingsbegrepp, nämligen migrationsrätt. Asyl står för fristad och gäller personer som försöker få skydd i Sverige. Dessa människor flyr sina egna länder på grund av extremt dåliga förhållanden. Några vanliga orsaker är krig, inbördeskrig, konflikter och förgörelse.

En advokat som arbetar med asylrätt har ett svårt och tungt yrkesliv. Förutom kunskaper inom rådande lagar ska advokaten även kunna vara flexibel, lyhörd och visa empati. Att arbeta med människor under stor press är ingen lätt uppgift. 

Asylrättsadvokater är vanliga i svenska storstäder där det även finns högst andel invandrare. Asylrätt i Göteborg, Stockholm och Malmö är oftast mer eftersökt jämfört med övriga delar av landet.

 

  

Alla har rätt till hjälp med asyl

Den goda nyheten för alla som har valt att komma till Sverige är att de har rätt till en representant dvs en advokat. Som asylsökande går det bra att välja en egen sådan.

Om man inte har en särskild advokat i åtanke väljer Migrationsverket en istället. Representanten kallas i detta fall för ett offentligt biträde. Efter att Migrationsverket gjort sitt val så blir det väldigt svårt att byta biträde. Med andra ord, vill man som asylsökande inte få ett offentligt biträde så ska man välja en egen representant från första början.