Välj en erfaren specialist för ditt invaliditetsintyg

05 mars 2021
william eriksson

Olyckan eller oturen kan ibland komma plötsligt – och med stora konsekvenser för den som drabbas. Om du exempelvis är med om en trafikolycka, om du skadar dig under idrottsutövande eller gör dig illa på något annat sätt är en olycksfallsförsäkring bra att ha. En olycka kan nämligen kraftigt försämra din rörlighet och i värsta fall också dina möjligheter att arbeta. Då kan en försäkring ge dig ekonomisk kompensation. För att ditt försäkringsbolag ska betala ut ersättning krävs ofta ett invaliditetsintyg från en läkare.

 

Det behöver gå minst ett år

Det brukar dröja en tid innan försäkringsbolaget vill se ett invaliditetsintyg, eftersom de framför allt är intresserade av om du har fått bestående men efter olyckan. För att de ska veta att skadan har gett dig kvarstående besvär vill de ofta att det ska gå minst ett år från det att du har skadat dig till dess att läkaren ska utfärda ditt invaliditetsintyg.

Undersökningen hos läkaren går på cirka 30–60 minuter och utförs mycket noggrant. En van läkare, till exempel en specialist i ortopedi, intervjuar och undersöker dig för att testa bland annat rörlighet och styrka. På det viset kan läkaren uppskatta vilka funktionsnedsättningar just din skada och dina besvär kan förväntas ge på sikt.

 

 

Välj en erfaren specialist

Det är ditt försäkringsbolag som betalar kostnaden för undersökningen och ditt invaliditetsintyg. När du har haft en dialog med försäkringsbolaget och ska välja vilken läkare som ska undersöka dig och skriva ut ditt intyg, är det en god idé att söka sig till en erfaren specialist. En specialist i ortopedi har både bred och djup kunskap om sådana skador som uppkommer i samband med olyckor. Det kan till exempel vara skador på skelettet eller på leder, ledband och senor. Traumainriktade ortopeder vet vilka följder olika skador kan ge på kort och lång sikt.

Fler nyheter