Pumpar i Helsingborg går aldrig på pumpen

26 mars 2021
william eriksson

I vår tid har vi ett ofantligt brett utbud av olika sorters pumpar. En pump kan användas på många olika sätt och till flertalet olika områden. Pumpens vanligaste funktion är att förflytta ett flytande ämne, det kan till exempel vara en vätska av något slag, eller en gas. Båda dessa två räknas som flytande ämnen. En värmepump däremot, flyttar temperaturer mellan låga och höga nivåer, vilket sker genom att ett värmemedium flyttas i ett slutet kretslopp. 

Utöver de nyss nämnda pumparna finns det speciella pumpar som lämpar sig utmärkt för att användas i arbete med aggressiva kemikalier. Vad sägs om natriumklorid, ammoniak och saltsyra? Här behövs det rejäla pumpar som står pall länge för frätande angrepp i tid och otid.  

På sidan https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-helsingborg/ hittar man ett exempel på företag som sysslar med pumpar i Helsingborg.

Olika slags pumpar 

Livsmedelspumpar används inom mat och dryckesindustrin samt inom mejerier, de är utformade på ett speciellt sätt och det ställs också speciellt höga krav på hygien. Dessa regler är till för att minska spridning av bakterier. Kolvpumpar består av en kolv som rör sig inuti en cylinder. Den enklaste varianten är cykelpumpen. Pumpen fungerar på så sätt att den har två ventiler, så kallade backventiler, som är vända åt motsatta håll.  

En membranpump kallas även för diafragmapump och är mycket användbar till alla slags vätskor. Den kan hantera flyktiga vätskor och lämpar sig därför speciellt bra för bränsle, men den fungerar även bra till lim och färg om man vill pumpa fram det. Impellerpumpar används när det ska pumpas vatten och det kan ju göras på många olika sätt. Det kan till exempel vara som länspump till sötvatten eller saltvatten, men ett annat användningsområde är som färskvattenpump. Med andra ord en mångsidig liten pump som klarar både det ena och det andra. 

Fler nyheter