Låt vägmarkeringar leda vägen

27 september 2021
william eriksson

Tänk dig att du är ute och kör på en väg. Vägen är dåligt skött. Asfalten är full av gropar och hål, var och varannan vägskylt ligger i diket och är svåra att tyda. Dessutom finns det inga vägmarkeringar. Alltså de vita linjer som skiljer filerna åt, och markerar var vägen börjar och slutar. 

Vägmarkeringar är kanske inget du tänker på särskilt ofta. Men faktum är att de har en väldigt viktig roll. Utan vägmarkeringar blir det troligen betydligt svårare att köra bil och att hitta till din slutdestination. Läs vidare och lär dig mer om vägmarkeringar, och vad de kan användas till.

Vad är vägmarkeringar?

Vägmarkeringar är helt enkelt olika markeringar på vägar. Det kan röra sig om alla möjliga markeringar, men de allra vanligaste är kanske just de vita linjerna som urskiljer körfält på vägar samt markerar var det är tillåtet att köra och inte.

Vägmarkeringar utförs normalt sett av vägarbetare. Den vita färg som används är ofta en form av termoplast. Färgen är menad att hålla under en lång tid och genom alla typer av väder och vind. Att vägmarkeringar ofta är i just vitt beror på att den vita färgen syns väl på mörk asfalt. 

 

Möjligheter med vägmarkeringar

Vägmarkeringar kan faktiskt användas till mer än bara bilvägar. De kan till exempel användas på parkeringsplatser. Både för att markera ut parkeringsplatser och för att markera vilka platser som exempelvis är handikapplatser eller parkeringsrutor ämnade åt barnfamiljer. 

Tack vare vägmarkeringar blir det enklare att hitta en passande parkeringsplats. Utmarkerade parkeringsplatser säkerställer att parkeringen kan nyttjas fullt ut. Det innebär fler parkeringsplatser och minskad risk för att någon upptar mer plats än nödvändigt på parkeringen. 

Vägmarkeringar används även för att markera ut övergångsställen och till exempel lastplatser eller andra ytor på gator och vägar. Vägmarkeringar fyller med andra ord både en praktisk och informativ funktion. 

Fler nyheter