Få hjälp med bouppteckning i Sölvesborg

Bouppteckning kanske inte låter som världens roligaste projekt, men ibland är det dessvärre nödvändigt. Som tur är finns det personer som arbetar med detta och kan sköta det mesta med lite vägledning. Dessa personer är utbildade jurister och är specialister inom området. Eftersom bouppteckningen senare ska skickas till Skatteverket är det viktigt att allt blir korrekt.

En bouppteckning görs när någon går bort eller går i konkurs, för att bestämma hur mycket av personens tillgångar som finns kvar. Både tillgångar och skulder redovisas för att en rättvis bedömning ska kunna göras. Sedan anges vilka som är dödsbodelägare, testamentariska arvingar och efterarvingar. Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från det att ett dödsfall har skett.

 

Alla tillgångar måste uppges

För att inget ska missas och allt ska gå rätt till brukar förrättarna få uppgifter av dödsbodelägaren och bouppgivaren till myndigheter, banker, försäkringsbolag och institutioner. All information behövs för att sammanställa vad som finns kvar. Det här brukar sedan delas upp bland de efterlevande, om det finns något kvar efter att begravningen har ägt rum. Boupptecknaren måste intyga i bouppteckningshandlingen att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna och skulderna värderats efter bästa förstånd. För att få hjälp med detta i Sölvesborg finns det en jurist som sysslar med just bouppteckning i Sölvesborg.

 

 

Välj det trygga alternativet

Vid dödsfall kan det vara mycket formellt pappersarbete som ska genomföras och som man inte är riktigt insatt i. Det är då lämpligt att anlita någon för hjälp med detta. Vem som helst kan sköta bouppteckningen och två så kallade gode män kan utses om de anses vara trovärdiga och kunniga. Om något blir fel måste det dock göras ett tillägg inom en månad, och detta kan innebära onödig stress i en redan svår situation. Ta därför det säkra före det osäkra och anlita en jurist. 

No Comments

Leave a Comment