En ventilationskontroll kan säkerställa att ventilationen är fullgod

21 december 2021
Cecilia Olsson

editorial

God ventilation är otroligt viktigt i en fastighet. Vare sig det handlar om en bostad eller en arbetsplats så krävs bra luft för att man ska kunna hålla sig pigg och frisk. Det kan därför vara väldigt viktigt att göra regelbundna ventilationskontroller som säkerställer att ventilationen fungerar som den ska och att man därmed kan känna sig trygg med att inomhusluften är så bra som möjligt. 

Varför behöver man göra kontroller om ventilationen en gång varit bra?

Har man ett välfungerande ventilationssystem så fungerar det genom att det tar in ren, frisk luft och transporterar bort gammal, dålig luft. Precis som med vilket system som helst så kan det bli sämre med tiden och man bör därför kontrollera att det fungerar lika bra som när det installerades. Ett ventilationssystems kapacitet kan också behöva justeras på grund av att man till exempel tar in fler maskiner i en lokal eller att antalet anställda ökar. 

image

Undvik trötthet, illamående och yrsel

Datorer genererar mycket värme och kan därmed påverka inomhusmiljön. Om till exempel ett företag ökar antalet datorer på kontoret så kan man behöva justera ventilationen. Även vi människor ger ifrån oss koldioxid och en för hög koldioxidhalt leder till huvudvärk, yrsel och illamående. Något som kan undvikas med en bra ventilation som håller koldioxidhalten på en hälsosam nivå. 

Kunniga personer kan hjälpa till att hitta den bästa lösningen baserat på förutsättningar och behov

Ventilationen ska helst också bidra till rätt temperatur utan drag eller störande ljud. Det är också viktigt att ventilationen inte använder mer energi än nödvändigt. Något som man kan få hjälp med om man vänder sig till kunniga personer inom området. Är man i behov av ventilationskontroll så kan man kontakta CS Energikontroll AB. De har över 20 års erfarenhet inom branschen och kan bland annat hjälpa till med ventilationsrengöring och kontroller.

Fler nyheter