En säkrad byggarbetsplats

Precis lika farlig som en byggarbetsplats är om någon obehörig kommer in, är det för de behöriga ifall en obehörig kommer in. Någon som inte känner till skyddsregler och hur man ska agera på en byggarbetsplats, kan utgöra risker för såväl sig själv som för alla andra. Därför är det oerhört viktigt att de båda hålls separerade genom tydliga och ordentliga skyddsanordningar. De som arbetar på byggarbetsplatsen, eller på annat sätt har ärenden där, har gått en introduktion där information ges gällande vilka regler och förhållningssätt som gäller på just den arbetsplatsen. Man är dessutom utrustad med en personlig skyddsutrustning som består av bland annat hjälm och skyddsskor.

 

Tydligt markerad gräns

Gränsen mellan byggarbetsplatsen och förbipasserande markeras oftast genom att sätta upp höga byggstaket. På dessa brukar man även sätta upp skyltar som tydligt markerar vem som satt upp dem och även uthyrarens namn. För att de behöriga ska kunna passera sätter man in snurrgrindar som man får access till genom att använda sitt ID06. Ett kort som är personligt och som utfärdas av personens arbetsgivare. Kortet läggs in av byggplatsens ansvariga för access in på området. Det finns även stora grindar som sköts genom kort eller fjärrkontroll, för passage av behöriga fordon.

Eget eller hyrt

Skyddsanordningar i Stockholm kan man hyra, men det finns även att köpa om man önskar. Fördelen med att hyra är att man slipper förvaringen mellan projekt och alltid har rätt utrustning som projektet behöver. Om man dessutom tillfälligt behöver annan skyddsanordning som exempelvis kravallstaket, och tillhörande grindar, så är även det lätt att införskaffa och sedan returnera när man inte längre behöver dessa. Hyreskostnaden får man då jämföra med vad det hade kostat att köpa in, lagra och laga vid behov. Kostnader som inte är så små över tid. Dessutom vet man alltid att man har rätt skyddsanordning till sitt projekt.

No Comments

Leave a Comment