Bygga av bitar

Istället för att bygga i lösvirke på en plats där det kan regna, snöa och blåsa så kan man i varma och skyddade lokaler stå inomhus och bygga moduler i perfekta förhållanden. På det viset kan man leverera friska och opåverkade byggdelar till en byggplats.

Dessa blir med enkla åtgärder och på kort tid ett hus som är skyddat och under tak. Det finns olika sätt att göra detta på. Antingen kan man bygga färdiga väggar som snabbt monteras på plats och skapar ett intakt skalskydd eller så kan man göra färdiga modulhus. Med de arbetsförhållandena går modulhus fortare att bygga och blir därmed ofta billigare.   

Flera olika användningsområden  

Modulhus används oftast som byggstenar för mer eller mindre tillfälliga skolor, kontor och bostäder vid renoveringar eller något annan slags tillfälligt behov. Men det är också något som man kan använda sig av permanent om man vill. Om man har passerat en byggplats så kan man se byggbodar som står sida vid sida och ibland även uppe på varandra.

Det är så modulhus fungerar. Det finns även permanenta lägenhetsbyggnader där man lätt kan se varje modul och skarvarna dem emellan. Men man märker inte på något sätt av det när man är inuti byggnaden.  

 

 

Med olika funktion

Modulhus kan bestå av flera olika moduler där man har olika behov och behöver olika funktioner. Därför brukar det finnas möjlighet att bygga samman ett flertal olika efter hur man önskar. Det kan finnas de som endast har tre ytterväggar eller som endast har två, för att till exempel kunna bygga stora öppna salar. Eller så kan man sätta olika funktioner i olika konstellationer. På det viset kan man till exempel bygga villor som har två eller tre sovrum och ett eller två badrum. Det ger en frihet att kunna skapa den storlek och planlösning som passar.