Behandling av rörelserelaterade besvär

Naprapat är yrkestiteln för personer som är utbildade inom och utövare av naprapatiska behandlingar på patienter med muskel- eller ledbesvär. Metoden utvecklades i USA runt förra sekelskiftet av en man vid namn Oakley Smith, som i grunden var utbildad inom kiropraktik. Vanliga problem som en naprapat kan hjälpa sina patienter med är smärta eller andra besvär kopplade till personens kroppsrörelser.

Naprapater använder sig av manuell terapi snarare än behandling med mediciner för att rehabilitera sina patienter. Behandlingen består vanligtvis av olika typer av massage, ledmanipulation och muskeltöjning, och i vissa fall kan naprapater även skriva ut träning på recept.

 

Vad är skillnaden mellan kiropraktik och naprapati?

Naprapati togs fram ur kiropraktiska metoder, och de två behandlingarna anses av vissa vara i princip synonyma med varandra. Det finns uppgifter om att likheterna mellan naprapati och kiropraktik blivit fler med tiden, och att metoderna skilde sig mer från varandra i början av 1900-talet.

Svaret på frågan är alltså att skillnaderna är väldigt få, och det är svårt att säga något definitivt om de olika yrkesgrupperna eftersom behandlingarna kan se olika ut inom både naprapati och kiropraktik. Även fysioterapeuter som är utbildade inom OMT (ortopedisk manuell terapi) kan erbjuda sina patienter samma typ av behandling.

 

 

Naprapati relativt utbrett i Sverige

Eftersom de vetenskapliga beläggen för naprapatins verkan är begränsade anses metoden på många platser tillhöra alternativmedicinen. Till skillnad från hur det ser ut i många andra länder utfärdas det legitimering av naprapater i Sverige, och naprapatin utgör här den största andelen av den komplementärmedicinska manuella medicinen.

För att bli legitimerad naprapat krävs en fyra år lång teoretisk och praktisk utbildning inriktad på manuell medicin, och därefter minst ett års praktisk tjänstgöring. Om du har rörelserelaterade besvär eller smärta och söker en Naprapat i Stockholm kan du till exempel gå till Odenplans Ryggklinik. Läs mer här: http://www.odenplansryggklinik.se/.