Anlita erfarna VVS konsulter

VVS är ett stort och viktigt område i ett bygge och innefattar bland annat värme, installation, komfortkyla, sanitet, inomhusklimat med mera. För att alla de olika VVS installationer som behövs i en byggnad ska bli rätt redan från början kan det vara bra att anlita en VVS konsult. De kan göra en ordentlig VVS projektering så att man får en bra helhetsbild över de olika installationer som måste göras för att säkerställa behoven.

Det händer tyvärr ibland att man slarvar med projekteringen och inte tar in tillräckligt erfarna och professionella VVS konsulter.  Inte sällan leder det till att VVS systemet blir underdimensionerat och inte alls fungerar med de behov eller andra system som man installerat. Ett underdimensionerat VVS system leder alltid till höga extrakostnader, eftersom man i efterhand måste gå in och göra ändringar för att VVS systemet ska fungera optimalt.

 

Långsiktig planering  med smarta lösningar

En VVS konsult arbetar även långsiktigt i sin projektering och tänker också framåt i tiden. Visst är ett behagligt inomhusklimat viktigt, men man måste även tänka på att de system man installerar måste  gå att både reglera, underhålla och serva på ett enkelt och smidigt sätt. Som VVS konsult använder man sig av olika datorprogram i sitt konstruktionsarbete vilket ger en dynamisk överblick och möjlighet att många gånger synkronisera tillvägagångssättet vid projekteringen. 

Få hjälp med energiberäkningar och energideklarationer

Datorprogrammet som VVS konsulterna använder gör en modell av byggnaden, vilket gör det enklare att utforma VVS installationerna redan i planeringsfasen, men även under byggandet och sedan vid förvaltningen av den färdiga  byggnaden. 

En duktig VVS konsult går alltid igenom modellen och ritningarna noga innan de lämnas vidare, då minsta lilla fel kan få stora konsekvenser för bygget med merkostnader etc. Det kan vara bra att känna till att en VVS konsult även kan hjälpa till med energiberäkningar och energideklarationer.

No Comments

Leave a Comment